Cần rà soát quy định quyền người bệnh, thân nhân trong dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tin liên quan

Thảo luận về dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) chiều 6/1, một số đại biểu cho rằng, đối với người bệnh trong quan hệ khám bệnh, chữa bệnh thì thường ở vị trí yếu thế hơn, song dự thảo Luật còn có điều khoản chưa thực sự quan tâm bảo vệ người bệnh.

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp bất thường lần thứ 2, chiều 6/1, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). 

Trong đó, nhiều ý kiến đại biểu tập trung thảo luận về các vấn đề như quy định về Hội đồng Y khoa quốc gia; thời hạn của giấy phép hành nghề; cấp chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; dinh dưỡng trong khám bệnh, chữa bệnh; nguồn ngân sách nhà nước cho công tác khám bệnh, chữa bệnh; tự chủ đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước; xã hội hóa trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…

Quan tâm nội dung về dinh dưỡng (Điều 67), đại biểu Trần Khánh Thu – Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình, cho biết tại Điều 67 có 2 khoản còn chưa thống nhất. Khoản 1 thì quy định dinh dưỡng trong khám bệnh, chữa bệnh là hoạt động dinh dưỡng lâm sàng. Trong khi đó, tại Khoản 2 của dự thảo Luật đang quy định về nội dung hoạt động dinh dưỡng trong khám bệnh, chữa bệnh được mô tả lại không bao gồm việc chỉ định điều trị, can thiệp điều trị hiện nay.

060120230217 z4017813242373b63ca439f77de11a2952888a35a28a72 16729952036831062092993 - Cần rà soát quy định quyền người bệnh, thân nhân trong dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Đại biểu Lê Hoàng Anh – Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai, thảo luận tại hội trường

Tuy nhiên, so với quy định và thực tế, quy định như vậy sẽ không đủ vì có những trường hợp người bệnh chỉ ở với ông bà hoặc anh em mà không có người nào khác, do đó không thể loại họ ra khỏi thân nhân của người bệnh. Vì vậy, đại biểu Lê Xuân Thân đề nghị nên xem xét thiết kế lại, nên giải thích về người thân của người bệnh và thành viên trong gia đình theo Luật Hôn nhân và Gia đình cho rõ ràng hơn.

Nêu ý kiến về việc quan tâm, bảo vệ người người bệnh, đại biểu Lê Hoàng Anh – Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai, cho rằng, đối với người bệnh trong quan hệ khám bệnh, chữa bệnh thì thường ở vị trí yếu thế hơn nhưng dự thảo Luật còn có điều khoản chưa quan tâm bảo vệ người bệnh. Ví dụ, Khoản 2 Điều 9 dự thảo Luật người bệnh được khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp an toàn phù hợp với bệnh tình trạng sức khỏe của mình và điều kiện thực tế để cơ sở khám bệnh phù hợp với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đại biểu Lê Hoàng Anh cho rằng, đây là quy định còn định tính và chưa rõ ràng.

Hay như khoản 1 Điều 12 dự thảo Luật, người bệnh được cung cấp tóm tắt hồ sơ bệnh án theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 69 Luật này tức là khi có yêu cầu bằng văn bản. Mặc dù có giải trình để giữ nguyên như dự thảo nhưng đại biểu Lê Hoàng Anh cho rằng, đây là quy định hạn chế quyền công dân chưa phù hợp với quy định của Hiến pháp. Người bệnh không có quyền xem thông tin trong bệnh án và không được sao lục toàn bộ hồ sơ bệnh án…

Nguồn: Phụ Nữ Việt Nam

Tin cùng chuyên mục

Comments

Advertismentspot_img

Hot news